เมนูหลัก

รายวิชาส่งเกรด
ระดับการศึกษา   
คณะ   
สาขาวิชา   
อาจารย์ผู้สอน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวนรับ ลงแล้ว สถานะ สถานะส่งเกรด สถานะส่งเกรด I,IP
PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 01 10 5 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 02 10 5 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 04 10 2 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 05 10 1 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 06 10 0 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 50 9 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 50 5 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 03 50 6 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 04 50 3 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 05 50 17 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 06 50 8 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 01 10 4 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 02 10 4 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นายBari Pratama Putra
 • 03 10 2 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 50 18 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 80 39 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 03 50 20 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 04 50 4 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615