เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2566 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2567
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2566 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2565
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 (ด่วนมาก)    
กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาที่ 3/2566
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   14 มีนาคม 2567
 3.กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566 (ด่วนมาก)    
กำหนดการลงทะเบียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2566
 4.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ด่วน)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 6) อนุมัติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 5) อนุมัติเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2566
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2565 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
5. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
6. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2565 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   3 กันยายน 2565
 5.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณีลงทะเบียนเรียน)
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา (กรณียังไม่ลงทะเบียนเรียน)
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
10. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
11. หนังสือมอบอำนาจ
12. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต (กรณีล่าช้า-ระบบปิด)
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 6.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615