เมนูหลัก

รายวิชาส่งเกรด
ระดับการศึกษา   
คณะ   
สาขาวิชา   
อาจารย์ผู้สอน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวนรับ ลงแล้ว สถานะ สถานะส่งเกรด สถานะส่งเกรด I,IP
PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 60 11 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 60 5 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 03 60 7 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 04 60 3 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 05 60 20 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 06 60 8 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • นายนาบาวี สือปา
 • 01 60 21 ปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขข้อมูลคะแนน/เกรดใหม่
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • นายนาบาวี สือปา
 • 02 60 6 ปกติ ให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไขข้อมูลคะแนน/เกรดใหม่
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • นายนาบาวี สือปา
 • 03 60 22 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • นางสาวสุใอณี ตาแก๊ะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • นายนาบาวี สือปา
 • 04 100 48 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615