เมนูหลัก

รายวิชาส่งเกรด
ระดับการศึกษา   
คณะ   
สาขาวิชา   
อาจารย์ผู้สอน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวนรับ ลงแล้ว สถานะ สถานะส่งเกรด สถานะส่งเกรด I,IP
PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 60 12 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 60 6 ปกติ ยืนยันเกรดจากคณบดี
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 03 60 12 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 04 60 4 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 05 60 20 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-001 เตรียมภาษาอาหรับ 1
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 06 60 8 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 10 1 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
 • นายนาบาวี สือปา
 • อาจารย์อับดุลเลาะห์ ซาเบะ
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 10 1 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • อาจารย์ซามาน จิสวัสดิ์
 • นายนาบาวี สือปา
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 01 100 12 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • อาจารย์ซามาน จิสวัสดิ์
 • นายนาบาวี สือปา
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 02 120 39 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • อาจารย์ซามาน จิสวัสดิ์
 • นายนาบาวี สือปา
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 03 60 8 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
  PEN-001 เตรียมภาษาอังกฤษ 1
 • อาจารย์ซามาน จิสวัสดิ์
 • นายนาบาวี สือปา
 • นางสาวBatriah Phanami
 • 04 80 4 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615