เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN611ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)362034
PEN612ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)701069
PUS611อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)220022
PUS612อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)150015
PAR611ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)202018
PAR612ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)271026
PIT611เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)200020
PIT612เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)100010
PQS611อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)193016
PQS612อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)9108
24810238 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615