เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ 1/2563 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ 1/2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2563
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พศจิกายน 2562
5. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2562
 3.ประกาศผลการสอบวัดระดับเตรียมภาษา นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)    
ประกาศผลการสอบวัดระดับเตรียมภาษา นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
1. สาขาวิชาอุศูลุดดีน (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาอัลกุรอานและอัสสุนะห์ (หลักสูตรนานาชาติ)
3. สาขาวิชาภาษาอาหรับ (หลักสูตรนานาชาติ)
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กรกฎาคม 2563
 4.คลิกสมัคร วิชาโท รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)    
รับสมัครวิชาโท รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 มิถุนายน 2563 นี้
1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวิชาโท รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกดูรายชื่อ
2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวิชาโท รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2563
 5.ประกาศรายชื่อนักศึกษาย้าย คณะ/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)    
ประกาศรายชื่อนักศึกษาย้าย คณะ/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2563
 6.กำหนดการลงทะเบียน 1/2563 (ด่วน)    
กำหนดการลงทะเบียน 1/2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 7.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
3. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
4. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
5. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
6. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 8.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615