เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน 1/2564 (ด่วนที่สุด)    
กำหนดการลงทะเบียน 1/2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 เมษายน 2563
 2.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ด่วนมาก)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2564
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2564
 3.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ด่วน)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 4) อนุมัติเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3) อนุมัติเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563
3. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563
4. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
5. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 2) อนุมัติเมื่อวันที่ 24 พศจิกายน 2562
6. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (รอบที่ 1) อนุมัติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2562
 4.ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ 2/2563    
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ 2/2563
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2563
 5.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
2. คำร้องขอลาพักการศึกษา
3. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
4. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
5. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
6. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ต่างสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 6.สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615