เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN631ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)380038
PEN632ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)870087
PUS631อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)170017
PUS632อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)2002
PAR631ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)360036
PAR632ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)160016
PIT631เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)182016
PIT632เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)4004
PQS631อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)330033
PQS632อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)4004
2552253 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615