เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN661-1ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)226016
PEN662-1ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)4713034
PEN6693-2ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)4004
PEN6694-2ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)4004
PUS661-1อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)11209
PUS662-1อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)5005
PUS6693-2อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)1001
PAR661-1ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)204016
PAR662-1ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)9108
PAR6693-2ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)5005
PAR6694-2ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)5005
PIT661-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)211020
PIT662-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)7304
PIT6693-2เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)2002
PQS661-1อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)7106
PQS662-1อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)3003
PQS6693-2อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)2002
17531144 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615