เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN651-1ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)1100
PEN652-1ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)2200
PUS651-1อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)1100
PUS652-1อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)2200
PUS6596-2อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)1100
PAR651-1ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)7700
PAR652-1ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)3300
PIT651-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)2200
PIT652-1เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)1100
PQS651-1อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)3300
PQS6595-2อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)1001
24231 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615