เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : เตรียมภาษานานาชาติ   
  หลักสูตร : ศูนย์ภาษาอาหรับ   
  อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)(ปีพ.ศ. 2554)61 2.00
  ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)(ปีพ.ศ. 2554)61 2.00
  อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)(ปีพ.ศ. 2561)61 2.00
  หลักสูตร : ศูนย์ภาษาอังกฤษ   
  ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)(ปีพ.ศ. 2554)61 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)(ปีพ.ศ. 2554)61 2.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615