เมนูหลักกรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน

** รหัสผ่านของท่านจะต้องเก็บรักษาและป้องกันมิให้ผู้อื่นนำไปใช้และจะต้องรับผิดชอบรหัสผ่านของตนเอง
** กรณีป้อนรหัสผิดมากกว่า 3 ครั้งจะถูกล็อค โปรดติดต่อ สำนักฯ ตามวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ต้องการขอทราบรหัสผ่าน สามารถดำเนินการได้ 2 วิธีดังนี้
วิธีที่ 1 นำบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน ติดต่อที่สำนักทะเบียนและส่งเสริมวิชาการ
วิธีที่ 2 ขอรหัสผ่านได้ที่ ลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งรหัสผ่านให้นักศึกษาทราบทาง E-Mail ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615