เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป1 มี.ค. 2567 9:00 น.31 ธ.ค. 2567 16:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online17 มี.ค. 2567 0:00 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี17 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online17 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online17 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online17 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online17 มี.ค. 2567 0:01 น.23 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนหลังกำหนด21 มี.ค. 2567 0:00 น.21 มี.ค. 2567 16:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา24 มี.ค. 2567 0:00 น.24 มี.ค. 2567 0:00 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท24 มี.ค. 2567 0:00 น.30 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)24 มี.ค. 2567 0:01 น.30 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา24 มี.ค. 2567 0:02 น.30 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา24 มี.ค. 2567 0:02 น.30 มี.ค. 2567 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา24 มี.ค. 2567 0:03 น.30 มี.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)1 เม.ย. 2567 9:00 น.20 เม.ย. 2567 16:00 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด2 เม.ย. 2567 0:05 น.31 ธ.ค. 2599 23:59 น.
 • วันหยุด วันจักรี6 เม.ย. 2567
 • วันสุดท้ายคณะส่งข้อสอบปลายภาค25 เม.ย. 2567
 • วันหยุด วันแรงงานแห่งชาติ1 พ.ค. 2567
 • วันหยุด วันฉัตรมลคล4 พ.ค. 2567
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา13 พ.ค. 2567 0:00 น.31 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค19 พ.ค. 2567 9:00 น.25 พ.ค. 2567 16:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์บันทึกผลการเรียนเข้าระบบ20 พ.ค. 2567 9:00 น.26 พ.ค. 2567 23:59 น.
 • ปิดภาคการศึกษา26 พ.ค. 2567 0:00 น.8 มิ.ย. 2567 0:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังสาขาวิชา/สาขาวิชาส่งผลการศึกษาไปยังคณะ26 พ.ค. 2567 9:01 น.1 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ27 พ.ค. 2567 9:02 น.2 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register2 มิ.ย. 2567 9:03 น.4 มิ.ย. 2567 23:59 น.
 • วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิ.ย. 2567
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615