เมนูหลัก

หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : เตรียมภาษานานาชาติ   
  หลักสูตร : ศูนย์ภาษาอาหรับ   
  39001 - หลักสูตรเตรียมภาษาอาหรับ01 2.00
  หลักสูตร : ศูนย์ภาษาอังกฤษ   
  39002 - หลักสูตรเตรียมภาษาอังกฤษ01 2.00
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615