เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ช่วงวันที่บันทึกข้มูลประวัตินักศึกษาและเปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา5 พ.ค. 2564 8:00 น.30 ธ.ค. 2564 23:00 น.
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค15 พ.ค. 2564 0:00 น.30 พ.ค. 2564 23:59 น.
 • วันที่เปิดให้บันทึกสาขาวิชาโทสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป16 พ.ค. 2564 9:00 น.31 ธ.ค. 2565 23:00 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ค. 2564 0:00 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ค. 2564 0:01 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 2 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ค. 2564 0:02 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 3 ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ค. 2564 0:03 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -ชั้นปี 4 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียน Online17 พ.ค. 2564 0:04 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
  -นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online ทุกชั้นปี17 พ.ค. 2564 0:05 น.31 พ.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันที่สามารถพิมพ์ใบแจ้งยอด17 พ.ค. 2564 0:05 น.20 มิ.ย. 2599 23:59 น.
 • โครงการทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(นักศึกษาใหม่)6 มิ.ย. 2564 9:00 น.12 ก.ค. 2564 16:00 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา13 มิ.ย. 2564
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า ปรับวันละ 50 บาท สูงสุด 500 บาท13 มิ.ย. 2564 0:00 น.8 ก.ค. 2564 23:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)13 มิ.ย. 2564 0:00 น.8 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา13 มิ.ย. 2564 0:01 น.8 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา13 มิ.ย. 2564 0:02 น.8 ก.ค. 2564 23:00 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา13 มิ.ย. 2564 0:03 น.8 ก.ค. 2564 23:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ I ภาคการศึกษาที่ผ่านมา13 มิ.ย. 2564 9:00 น.25 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงเวลาคณะเปิด-ปิดรายวิชาและกลุ่มเพิ่มเติม13 มิ.ย. 2564 9:00 น.30 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันขอลาพักศึกษาและรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา13 มิ.ย. 2564 9:00 น.13 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันสุดท้ายคณะเปิดรายวิชาที่จะเปิดสอนประจำภาค22 มิ.ย. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันของการลาพักการศึกษาและบันทึก"W"สำหรับวิชาที่ลงทะเบียนในภาคนั้น27 มิ.ย. 2564 9:00 น.5 ส.ค. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันทำการเพิกถอนรายวิชา (ได้รับสัญญลักษณ์ W)27 มิ.ย. 2564 9:00 น.10 ก.ย. 2564 16:00 น.
 • วันประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์14 ก.ค. 2564 0:00 น.30 ส.ค. 2564 0:00 น.
 • ปิดวันอะรอฟะฮ์(9ซุลฮิจเญาะห์)และวันอีดิลอัฏฮา(10-13ซุลฮิจญะฮฺ)18 ก.ค. 2564 9:00 น.22 ก.ค. 2564 16:00 น.
 • วันหยุด วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 1028 ก.ค. 2564
 • วันหยุด วันแม่แห่งชาติ12 ส.ค. 2564
 • วันสุดท้ายคณะส่งขอสอบปลายภาค19 ส.ค. 2564 16:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์ และประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา20 ก.ย. 2564 9:00 น.30 พ.ย. 2564 23:00 น.
 • ช่วงวันเวลาคณะส่งผลการแก้สัญลักษณ์ P ภาคการศึกษาที่ผ่านมา3 ต.ค. 2564 9:00 น.3 ต.ค. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันบันทึกผลการเรียน3 ต.ค. 2564 9:00 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • ช่วงวันสอบวัดผลปลายภาค4 ต.ค. 2564 9:00 น.19 ต.ค. 2564 16:00 น.
 • วันหยุด วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 913 ต.ค. 2564
 • ปิดภาคการศึกษา20 ต.ค. 2564 8:00 น.6 พ.ย. 2564 16:00 น.
 • ช่วงวันที่คณาจารย์ส่งผลการศึกษาไปยังคณะ20 ต.ค. 2564 9:01 น.2 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันหยุด วันปิยมหาราช23 ต.ค. 2564
 • ช่วงวันที่คณะยืนยันผลการศึกษาเข้าสู่ระบบ3 พ.ย. 2564 9:02 น.24 พ.ย. 2564 23:59 น.
 • วันประกาศผลการศึกษาผ่านระบบ e-Register3 พ.ย. 2564 9:03 น.24 พ.ย. 2564 23:00 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615