เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ประกาศตารางเรียน ตารางสอนประจำภาค26 พ.ย. 2560 0:00 น.26 พ.ย. 2560 0:00 น.
  -ช่วงวันเพิ่ม-ถอน- เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา(ถอนวิชาภายใน 2 สัปดาห์แรกของการเปิดเทอมคืนค่าหน่วยกิต 40-60%)17 ธ.ค. 2560 8:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา17 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา17 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
  -ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา17 ธ.ค. 2560 9:00 น.25 ธ.ค. 2560 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนเรียนล่าช้า22 ธ.ค. 2560 8:00 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนเรียน Online23 ม.ค. 2561 8:59 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
  -ชั้นปี 1 ลงทะเบียนเรียน Online23 ม.ค. 2561 9:00 น.31 ม.ค. 2561 23:59 น.
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615