เมนูหลัก

ระดับการศึกษา  
คณะ  
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
สามารถคลิกที่จำนวนเพื่อดูรายชื่อนักศึกษาในสาขาวิชานั้น
สาขาวิชารับเข้าพ้นสภาพจบการศึกษาปกติแผนการเรียน
วิทยาเขตมหาวิทยาลัยฟาฏอนี
PEN631ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)320032
PEN632ภาษาอังกฤษ (เตรียมภาษาอังกฤษ)810081
PUS631อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)150015
PUS632อุศูลุดดีน (เตรียมภาษาอาหรับ)2002
PAR631ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)340034
PAR632ภาษาอาหรับ (เตรียมภาษาอาหรับ)140014
PIT631เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)190019
PIT632เทคโนโลยีสารสนเทศ (เตรียมภาษาอังกฤษ)4004
PQS631อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)290029
PQS632อัลกุรอานและอัสสุนนะห์ (เตรียมภาษาอาหรับ)5005
235235 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615