เมนูหลัก

รายวิชาส่งเกรด
ระดับการศึกษา   
คณะ   
สาขาวิชา   
อาจารย์ผู้สอน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม จำนวนรับ ลงแล้ว สถานะ สถานะส่งเกรด สถานะส่งเกรด I,IP
PAR-002 เตรียมภาษาอาหรับ 2
  • นายซาพีอี บาแด
  • 01 100 16 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
    PEN-002 เตรียมภาษาอังกฤษ 2
    02 100 0 ปกติ ยังไม่ดำเนินการส่งเกรด
      
    Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615